O firmě

Společnost Michlovský – protlaky, a.s., zapsaná do Obchodního rejstříku dne 12.10.2006, je významným realizátorem specializovaných stavebních prací na území České a Slovenské republiky. Společnost vznikla vyčleněním divize protlaků a mechanizace společnosti Michlovský spol. s r. o. do samostatné akciové společnosti.

Zaměřujeme se na tyto stavební činnosti:

  •  Řízená mikrotuneláž
  •  Protlaky se šnekovým vynášením odtěžené zeminy a laserovým naváděním
  •  Neřízené protlaky
  •  Stavebně mechanizační práce
  •  Nákladní autodoprava
  •  Pronájem stavební mechanizace
  •  Opravy stavební mechanizace a nákladních automobilů

 Jsme rychlí, přesní a spolehliví, schopni vyhovět i nadstandardním požadavkům.

        

 

 

 

 

Předmětem naší činnosti je zejména oblast řízených a neřízených protlaků (ocel, Hobas, HDPE, kamenina, sklolaminát), dále zemní práce, výstavba inženýrských sítí, průmyslových objektů a zpevněných ploch.

V rámci své působnosti disponujeme jednou z nejvýkonnějších technologií pro realizace řízených protlaků, pokládky potrubí tzv. „bezvýkopovou“ technologií provádíme běžně i pod komunikacemi a vodotečemi, v třídách těžitelnosti až 6-7, včetně instalací trubních systému z lineárního polyetylénu a ocelových rour až do profilu DN 800.

Díky nadstandardní vybavenosti moderní stavební technikou jsme připraveni pružně realizovat požadavky na úpravy terénu, rekultivaci pozemků, čištění vodních toků, včetně úprav břehů, povodňových valů, meliorací apod.

Pro realizace vybraných zakázek používáme vysoce univerzální mikrotunelovací stroj s jednou vrtnou hlavicí UNCLEMOLE TCC 980, který je schopen protláčet kameninové potrubí CreaDig, roury HOBAS železobetonové roury a ocelové roury až do průměru DN 1220. Tato vrtná hlavice rovněž umožňuje zpracovat balvany až do 200 MPa UCS.

Součástí naší společnosti je také divize nákladní autodopravy a mechanizace.

Nedílnou součástí společnosti je samostatná organizační složka působící na Slovensku, vedená pod obchodním názvem Michlovský – protlaky, a.s. – organizačná zložka, která realizuje specializované stavební práce na území Slovenské republiky.

Společnost Michlovský – protlaky, a.s má zaveden systém řízení jakosti dle mezinárodní normy

EN ISO 9001:2009.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.